Regulamin Festiwalu Artystycznego

Koniugacje - 2019”

w Rawiczu.

I Organizatorzy:

Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.facebook.com/festiwalartystycznykoniugacje

II Cele Przeglądu:

1. Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej ze szczególnym

uwzględnieniem piosenki autorskiej o wysokich walorach artystycznych.

2. Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji,

muzyki i muzycznych form scenicznych.

3. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.

III Miejsce i Termin:

- Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 / Sala Widowiskowa,

- 5-6 kwietnia 2019r.

IV Zasady udziału w Przeglądzie:

1. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły bez podziału na kategorie.

2. Przedmiotem konkursu mogą być utwory z szeroko rozumianego nurtu poezji

śpiewanej i piosenki autorskiej, śpiewane wyłącznie w języku polskim.

3. Wykonawca przygotowuje 3 utwory w tym jeden autorski. W prezentacji

konkursowej wykonywane są 2 utwory (trzeci na życzenie Jury).

4. Uczestnicy korzystają z własnych instrumentów muzycznych oraz

półplaybacków.
5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które mają ukończone 16 lat.

V Zgłoszenia:

1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do dnia 24 marca 2019r.,

które powinno zawierać:

- kartę zgłoszenia z załączonymi tekstami 3 utworów,

- nagranie w wersji mp3 - trzy piosenki o tematyce określonej w regulaminie

(nagranie nie musi być profesjonalne, ale jakoś techniczna nagrania nie może

utrudniać dokonania oceny i kwalifikacji jurorom).
Wśród trzech nadesłanych utworów minimum jeden musi być autorski (tekst lub muzyka).
a) Kwalifikacja Wstępna:

W otwartym koncercie konkursowym 5 kwietnia 2019r. wystąpią wykonawcy,

zakwalifikowani po przesłuchaniu, (przez komisję wstępną) otrzymanego przez organizatora materiału audio. Kolejność numeracji utworów w karcie zgłoszenia jest brana pod uwagę jako wiodąca przy ocenie komisji wstępnej. Utwór nr 3 rozumiany jest jako utwór dodatkowy, wykonywany na prośbę jury. Komisja wstępna może zakwalifikować do przesłuchań wybrane przez siebie utwory zmieniając ich kolejność, o czym poinformuje wykonawców.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym do dnia 26 marca 2019r.

drogą mailową lub telefoniczną.
b) Wyniki:

Ogłoszenie wyników konkursu, odbędzie się podczas koncertu finałowego dnia 6 kwietnia 2019r. Lista uczestników zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostanie podana po obradach Jury 5 kwietnia 2019r.

VI. Świadczenia dla wykonawców Konkursowych:
- Warsztaty merytoryczne i praktyczne z członkami jury konkursowego.

- możliwość bezpłatnego noclegu w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w pokojach

gościnnych Domu Kultury w Rawiczu,

- kolację w dniu konkursowym (5.04.2019r.) oraz pełne wyżywienie w dniu Koncertu Finałowego (6.04.2019r.),

organizatorzy zapewniają podczas przeglądu profesjonalne nagłośnienie oraz

czas na krótką próbę przed prezentacjami konkursowymi (według podanego w

harmonogramu imprezy),
 koszty przejazdu uczestników przeglądu pokrywają instytucje delegujące lub

sami wykonawcy.

VII. Jury:

Jury jest powoływane przez Organizatora na czas trwania przeglądu i oceni

prezentacje konkursowe dnia 5.04.2019r. według następujących kryteriów:

dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu,

muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

Wartość tekstową oraz interpretację tekstu,

oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,

ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt Jury jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji i jest ostateczny.
Lista uczestników zakwalifikowanych do koncertu finałowego (który odbędzie się 6.04.2019r.), zostanie podana po obradach Jury 5 kwietnia 2019r.

VIII. Nagrody:

Laureaci przeglądu wyłonieni przez Jury otrzymają następujące nagrody

pieniężne:

I miejsce – 2.000zł

II miejsce – 1.000zł

III miejsce – 500zł

Spośród uczestników Festiwalu zostaną wyłonione osoby bezpośrednio

zakwalifikowane do udziału w finale:
47. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA 2019
55.Studenckiego Festiwalu Piosenki -Krakowski Festiwal Piosenki.

IX. Postanowienia Końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji, a

powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela koordynator przeglądu Sandra Bujak-Gwarda,
DK Rawicz, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numery telefonu:
centrala: (065) 546 10 16
fax (065) 545 41 69
księgowość: (065) 546 70 16
organizacja imprez: (065) 546 76 36
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 519-518 -556

Przewidywany program przeglądu Festiwalu Artystycznego „Koniugacje-2019”

Rawicz podany zostanie wraz z listą osób zakwalifikowanych do przesłuchań

konkursowych.