350380047 2400287776801871 1012146383485293509 n

Zapraszamy bardzo serdecznie na warsztaty choreoterapeutyczne ( w przedziale wiekowym 15-18 lat) o tematyce ciałoneutralności "Jestem Sztuką". Warsztaty oparte będą na teoriii i praktyce analizy ruchu Rudolfa Labana w zastosowaniu prorozwojowym. Pojawią się też elementy terapeutyczne Laban-Bartenieff Movement System (LBMS) - Języka Ruchu. Irmgard Bartenieff, uczennica Rudolfa Labana i fizjoterapeutka, zastosowała jego teorię Labana w swojej pracy z pacjentami po polio i tancerzami, zapoczątkowując metodę reedukacji fizycznej, obecnie nazywaną Bartenieff Fundamentals (BF). Wykorzystuje ona świadomość architektury kostnej i anatomicznej formy w optymalizacji funkcjonalnego i ekspresyjnego potencjału ludzkiego ruchu. Laban-Bartenieff Movement System (LBMS) to kompleksowy system stosowany w zrozumieniu wielu aspektów wzorców ruchu człowieka. Jego metodologia zawiera teoretyczne ramy i jasno określony język opisu ruchu. System służy do identyfikacji, rejestracji i interpretacji zarówno makro, jak i mikro wzorców ruchu człowieka. Jako system analizy ruchu LBMS jest unikalny, ponieważ identyfikuje i kodyfikuje zarówno jakościowe, jak i ilościowe aspekty ruchu. Uwzględnia przy tym zarówno funkcjonalną, jak i ekspresyjną treść działań. Pozwala również na identyfikowanie i rozróżnianie uniwersalnych wzorców wspólnych dla wszystkich ludzi, w tym wzorców grupowych istotnych kulturowo, a także wzorców, które identyfikują unikalne cechy jednostki (Bartenieff, Lewis 1980). LBMS jest wiarygodnym systemem obserwacyjno-analitycznym opartym na wiedzy zdobytej w badaniach empirycznych somatycznej praktyki. System ten zyskał uznanie i znalazł zastosowanie w wielu dyscyplinach oprócz tańca, w tym w obszarach psychologii, zdrowia i sportu. Warsztaty będą podzielone na teorię i praktykę. Każdego dnia po wprowadzeniu teoretycznym nastąpią ćwiczenia związane z podstawowymi kategoriami , w jakich rozpatruje się ruch w kontekście analizy Labana i LBMS: - Struktury ciała i jego działań - Kształtu ciała i jego odniesienia do przestrzeni - Dynamiki ruchu i budowania relacji z innymi poruszającymi się