Deklaracja dostępności Domu Kultury w Rawiczu

Dom Kultury w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.dk.rawicz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • część opublikowanych zdjęć / grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżącej realizacji zadań, 
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz: Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przez wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Marciniak
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 65 546 76 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dom Kultury w Rawiczu
 • Adres: ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: tel. 65 546 76 36

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- wejście główne od strony plant, gdzie można dostać się tylko schodami (udostępniane przeważnie na wydarzenia artystyczne odbywające się w  sali widowiskowej),

- wejście boczne od strony Straży Pożarnej prowadzące do sali witrażowej i widowiskowej oraz administracji - tutaj można dostać się schodami lub platformą dla osób niepełnosprawnych z dojazdem na półpiętro oraz toalet (z wejścia korzystają pracownicy oraz petenci).

 • Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W obiekcie funkcjonuje domofon umożliwiający przywołanie pracownika do drzwi wejściowych.