DK-02/213/2019 przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie wraz z wykonaniem Małego Kina Społecznościowego w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 621913-N-2019

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. WZÓR OFERTY 

4. Projekt umowy

5. Przedmiary robót wraz z koszt. zerowymi

6. PFU

7. Zestawienie niezbędnego wyposażenia

8. Decyzja o ustaleniu lok. inwestycji celu publicznego

9. Wyjaśnienie nr 1

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540251870-N-2019

11. Wyjaśnienie nr. 2 

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540258532-N-2019

13. Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15. Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510008744-N-2020