Zmiany organizacji ruchu w obrębie ulic targowiska miejskiego w dniach 5-7.07.2019 podczas imprezy "Koncerty w ramach Święta Rawicza 2019"

TARGOWISKO MIEJSKIE

4.07.2019r. (czwartek) od godz. 08:00 – 16:00 na targowisku miejskim  budowana będzie infrastruktura imprezowa -  MAŁA SCENA z Domu Kultury, BOISKO oraz ustawienie AUTODROMU
i DMUCHAŃCÓW.

5.07.2019r. (piątek) po zakończonym targu po godz. 12:00  na targowisku miejskim budowana będzie dalsza część infrastruktury imprezowej (zostaną ustawione stoiska, gastronomia, oraz powstanie strefa z alkoholem).

Właściciele samochodów proszeni są aby do godziny 16:00 usunęli swoje pojazdy z parkingu przy ul. Karola Marcinkowskiego.

5.07.2019r. (piątek) o godz. 16:00 nastąpi montaż oznakowania w okolicach targowiska

5.07.2019r. (piątek) od godz. 23:30 do 6.07.2019r. (sobota) 6:00 zaplanowany został montaż DUŻEJ SCENY

6.07.2019r. (sobota) od godz. 6:00 do godz. 13:00 zaplanowano montaż nagłośnienia na DUŻEJ SCENIE

6.07.2019r. (sobota) od godz. 23:30 do 7.07.2019r. (niedziela) do godz. 6:00 zaplanowano demontaż nagłośnienia na DUŻEJ SCENIE

7.07.2019r. (niedziela) o godz. 16:00 zaplanowano demontaż oznakowania  

8.07.2019 (poniedziałek) od godz. 7:00 nastąpi sprzątanie pozostałej infrastruktury imprezowej.

 

Informacja o parkingach oraz mapka w rozwinięciu.

PARKINGI

W tych dniach dla osób poruszających się samochodami zostaną udostępnione miejsca parkingowe, na placu przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych ul. Szarych Szeregów 3 (byłe Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza) wjazd od ul. Marcinkowskiego oraz parking przy Intermarche i Bricomarche. Polecamy Parking na rawickim Rynku, który również będzie dostępny podczas trwania imprezy.

Przypominamy, że na terenie imprezy masowej zabrania się wnoszenia:

1)    broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów które mogą być użyte jako broń, pojemników
do rozpylania gazu,

2)    substancji żrących lub farbujących,

3)    butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,

4)    naczyń szklanych,

5)    fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,

6)    drzewców do flag i transparentów,

7)    napojów alkoholowych,

8)    środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Mapa:

2019.07.05 swieto rawicza