Newsletter

dodaj

Młodzi i Seniorzy w twórczym działaniu

03.08.2018 12:16

 W ramach programu zapraszamy międzypokoleniowe grupy do wspólnego działania na rzecz przełamywania wzajemnych uprzedzeń i poszukiwania rozwiązań ważnych dla danej społeczności konfliktów społecznych. Pracujemy metodami teatralnymi (metodą dramy, teatru forum), jednak do bycia członkiem grupy nie potrzeba zdolności aktorskich, jedynie chęci rozwijania siebie. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program realizujemy od 2011 roku.Działania

W czasie tegorocznej edycji, 4 grupy międzypokoleniowe (z Brzeźna, z Garwolina, z Otwocka i z Rawicza) wezmą udział w cyklu warsztatów, podczas których przyjrzą się opresjom, których doświadczają na co dzień i na tej podstawie stworzą spektakl Teatru Forum lub Teatru Legislacyjnego. Spektakl będzie dotyczył wyzwania ważnego dla danej grupy, związanego z relacjami między seniorami a dziećmi/młodzieżą, seniorami a decydentami, seniorzy a usługodawcami społecznymi. Każdy ze spektakli zostanie zaprezentowany dwukrotnie międzypokoleniowej widowni w miejscowości, w której działa dana grupa. Jesienią wszystkie 4 grupy spotkają się na Festiwalu Inicjatyw Międzypokoleniowych, podczas którego pokażą sobie nawzajem powstałe spektakle i wymienią się doświadczeniami.Metody pracy
Drama stosowana to interaktywna metoda pracy z grupą wykorzystująca naszą naturalną umiejętność wchodzenia w role. Uczestnicy wchodzą w świat fikcji, w którym mogą wypróbowywać nowe zachowania. Wykorzystywane w dramie improwizacje pozwalają przeżyć doświadczenie w bezpiecznych warunkach, w tzw. płaszczu roli, bez ponoszenia realnych konsekwencji swoich działań, ale z możliwością wyciągnięcia z nich wniosków.Teatr Forum to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji dla życia stworzona

przez brazylijskiego praktyka dramy, Augusto Boala. Tym, co odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest zezwolenie widowni na wejście na scenę. Widzo-aktorzy (widzowie teatru forum) przejmując rolę głównego bohatera, badają dostępne alternatywy i trenują rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Dzięki temu następuje klaryfikacja własnych sytuacji problemowych i swojej w nich roli oraz konsekwencji podejmowanych lub zaniechanych działań.


O nas

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA swymi działaniami tworzy przestrzeń do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. Wykorzystujemy dramę w obszarach takich jak edukacja, profilaktyka, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie kapitału społecznego. Od 2002 roku zrealizowaliśmy 84 projekty, docierając do ponad 30 tysięcy osób.

"Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020."

Koordynatorem rawickiego projektu jest:

Krzysztof Matysiak

tel. 691 284 374

domkulturywrawiczu@gmail.com

wróć