Newsletter

dodaj

EkoDeKa

Dom Kultury w Rawiczu

zaprasza dzieci  w wieku od 5 do 10 lat

na warsztaty ekologiczne  „EkoDeKa”


Warsztaty będą odbywać się raz w miesiącu i są bezpłatne.

Ilość miejsc ograniczona!


Warsztaty praktycznej ekologii  to ciekawa forma nauki

połączona z doskonałą zabawą. Celem warsztatów jest

propagowanie ekologicznych zachowań, rozbudzanie

zainteresowań  problemami ochrony środowiska,  oraz

aktywizacja najmłodszych po pożytecznych działań.

Zajęcia to również doskonała okazja do rozwijania

zdolności manualnych.

Każde zajęcia dotyczą innej tematyki. „Dobre Rady na

Odpady”,” „Ekoludki z papierowej tutki”, „Woda w

życiu człowieka”, „Jak ciek zmienia się w ciek”,

„Ziemia niebieska planeta”, „ Kto oddycha  w wodzie” i

wiele innych….


INFORMACJE DOTYCZĄCE PIERWSZEGO SPOTKANIA

NIEBAWEM NA NASZEJ STRONIE