Newsletter

dodaj

Sekcja plastyczna dla Dorosłych

Zajęcia plastyczne dla dorosłych odbywają się co czwartek

w godz. od 16.00 do 20.00 w Pracowni Plastycznej im. Zbigniewa Łukowiaka.

Opiekunem artystycznym i merytorycznym jest pan Tomasz Bzdęga.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 065 546 76 36

 

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE!!!